1.Ang ikalawang pagtataksil na ginawa ng dalawang panganay na kapatid ni Don Juan sa kanya. *, 1 point, a. Pinatay ng dalawa ang Ibong Adarna, b. Muli nilang pagbalakang patayin si Don Juan, C. Pinakawalan ng dalawa ang ibon habang nakatulog si Don Juan sa pagbabantay, 2.Bundok na pinuntahan ni Don Juan ng siya ay umalis ng palasyo upang magtago. *, 1 point, A. Bundok Tabok, b. Bundok ng Armenya, c. Bundok Artemya, 3.Ang natagpuan ng tatlo habang nililibot ang kabundukan kung saan sila nanirahan. *, 1 point, a. balon, b. sapa, c. ilog, 4. Ang tanging nakapasok sa loob ng balon. *, 1 point, a. Don Juan, b. Don Pedro, c. Don Diego, 5. Dahilan kung bakit hindi nakatagal si Don Diego sa balon. *, 1 point, a. Dahil sa sobrang baho, b. dahil hindi siya makahinga, c. dahil sa sobrang kadiliman, 6.Unang sumubok na bumaba ng balon. *, 1 point, a. Don Juan, b. Don Pedro, c. Don Diego, 7.Ang tinatawag ni Don Juan sa kanyang panalangin habang siya ay sugatan sa gitna ng kagubatan. *, 1 point, a.Ang kanyang ama, b. ang kanyang ina, c. ang Mahal na Birhen, 8. Ang muling tumulong kay Don Juan sa gitna ng gubat habang sugatan. *, 1 point, a. Ibong Adarna, b. matandang ermitanyo, c. matandang leproso, 9.Nag-alala ang dalawang panganay na kapatid ng hindi pa umaahon mula sa balon si Don Juan. *, 1 point, A.Tama, B. Mali, 10.Magkakasamang nanirahan ang tatlong prinsipe sa kabundukan ng Armenya ng umalis ang mga ito sa kanilang palasyo. *, 1 point, A.Tama, B. Mali, 11.Masayang bumalik ang talong magkakapatid sa palasyo dala ang Ibong Adarna. *, 1 point, A.Tama, B. Mali, 12.Agad na kumanta ang Ibong Adarna kung kaya2019t gumaling si Haring Fernando. *, 1 point, A.Tama, B. Mali, 13.Nakita ng hari na talagang napakaganda ng Ibong Adarna tulad ng sinabi ng manggagamot. *, 1 point, A.Tama, B. Mali, 14.Muling tinulungan ng matandang ermitanyo si Don Juan ng makitang ito ay sugatan. *, 1 point, A.Tama, B. Mali, 15.Tanging ang panalangin ang nagawa ni Don Juan ng siya ay nasa gitna ng kagubatan habang sugatan. *, 1 point, A.Tama, B. Mali, 16. Nakabalik si Don Juan sa Berbanya matapos siyang pagalingin ng matandang ermitanyo. *, 1 point, A. Tama, B. Mali, 17. Nagpapalitan sa pagbabantay si Don Pedro, Don Diego, Don Juan at Don Fernando sa pagbabantay sa Ibong Adarna. *, 1 point, A. Tama, B. Mali, 18.Hindi pinatawad ni Don Juan ang kanyang mga kapatid at hinayaan niya ang parusa ng kanyang ama sa mga ito. *, 1 point, A. Tama, B. Mali, 19.Muling pinagtaksilan ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan. *, 1 point, A. Tama, B. Mali, 20.Nang makita ng Ibong Adarna si Don Juan na dumating sa palasyo ay agad nitong umawit at inilahad nito ang ginawa ni Don Diego at Don Pedro kay Don Juan. *, 1 point, A.Tama, B. Mali

Posted on


1.Ang ikalawang pagtataksil na ginawa ng dalawang panganay na kapatid ni Don Juan sa kanya. *


1 point
a. Pinatay ng dalawa ang Ibong Adarna
b. Muli nilang pagbalakang patayin si Don Juan
C. Pinakawalan ng dalawa ang ibon habang nakatulog si Don Juan sa pagbabantay
2.Bundok na pinuntahan ni Don Juan ng siya ay umalis ng palasyo upang magtago. *
1 point
A. Bundok Tabok
b. Bundok ng Armenya
c. Bundok Artemya
3.Ang natagpuan ng tatlo habang nililibot ang kabundukan kung saan sila nanirahan. *
1 point
a. balon
b. sapa
c. ilog
4. Ang tanging nakapasok sa loob ng balon. *
1 point
a. Don Juan
b. Don Pedro
c. Don Diego
5. Dahilan kung bakit hindi nakatagal si Don Diego sa balon. *
1 point
a. Dahil sa sobrang baho
b. dahil hindi siya makahinga
c. dahil sa sobrang kadiliman
6.Unang sumubok na bumaba ng balon. *
1 point
a. Don Juan
b. Don Pedro
c. Don Diego
7.Ang tinatawag ni Don Juan sa kanyang panalangin habang siya ay sugatan sa gitna ng kagubatan. *
1 point
a.Ang kanyang ama
b. ang kanyang ina
c. ang Mahal na Birhen
8. Ang muling tumulong kay Don Juan sa gitna ng gubat habang sugatan. *
1 point
a. Ibong Adarna
b. matandang ermitanyo
c. matandang leproso
9.Nag-alala ang dalawang panganay na kapatid ng hindi pa umaahon mula sa balon si Don Juan. *
1 point
A.Tama
B. Mali
10.Magkakasamang nanirahan ang tatlong prinsipe sa kabundukan ng Armenya ng umalis ang mga ito sa kanilang palasyo. *
1 point
A.Tama
B. Mali
11.Masayang bumalik ang talong magkakapatid sa palasyo dala ang Ibong Adarna. *
1 point
A.Tama
B. Mali
12.Agad na kumanta ang Ibong Adarna kung kaya’t gumaling si Haring Fernando. *
1 point
A.Tama
B. Mali
13.Nakita ng hari na talagang napakaganda ng Ibong Adarna tulad ng sinabi ng manggagamot. *
1 point
A.Tama
B. Mali
14.Muling tinulungan ng matandang ermitanyo si Don Juan ng makitang ito ay sugatan. *
1 point
A.Tama
B. Mali
15.Tanging ang panalangin ang nagawa ni Don Juan ng siya ay nasa gitna ng kagubatan habang sugatan. *
1 point
A.Tama
B. Mali
16. Nakabalik si Don Juan sa Berbanya matapos siyang pagalingin ng matandang ermitanyo. *
1 point
A. Tama
B. Mali
17. Nagpapalitan sa pagbabantay si Don Pedro, Don Diego, Don Juan at Don Fernando sa pagbabantay sa Ibong Adarna. *
1 point
A. Tama
B. Mali
18.Hindi pinatawad ni Don Juan ang kanyang mga kapatid at hinayaan niya ang parusa ng kanyang ama sa mga ito. *
1 point
A. Tama
B. Mali
19.Muling pinagtaksilan ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan. *
1 point
A. Tama
B. Mali
20.Nang makita ng Ibong Adarna si Don Juan na dumating sa palasyo ay agad nitong umawit at inilahad nito ang ginawa ni Don Diego at Don Pedro kay Don Juan. *
1 point
A.Tama
B. Mali

Answer:

Did you mean: 1.Ang ikalawang pagtataksil na ginawa ng dalawang panganay na kapatid ni Don Juan sa kanya. * 1 point a. Pinatay ng dalawa ang Ibong Adarna b. Muli nilang pag balakang patayin si Don Juan C. Pinakawalan ng dalawa ang ibon habang nakatulog si Don Juan sa pagbabantay 2.Bundok na pinuntahan ni Don Juan ng siya ay umalis ng palasyo upang magtago. * 1 point A. Bundok Tabok b. Bundok ng Armenya c. Bundok Artemya 3.Ang natagpuan ng tatay habang nililinis ang kabundukan kung saan sila nanirahan. * 1 point a. balon b. sapa c. ilog 4. Ang tanging nakapasok sa loo

Explanation:

i hope this helps: D


Leave a Reply

Your email address will not be published.