1.Ito ay ang paulit – ulit na mga rhythmic pattern o himig na ginagamit bilang pansaliw sa mga awitin., A. ostinato, B. texture, C. descant, D. tempo, 2.Ito ay binubuo ng rhythm lamang at hindi aawitin kundi gagamitan ng mga pattern ng tunog na nalilikha ng katawan gaya ng pagpalakpak ng kamay, pagpadyak ng paa (stomp, stomp, clap) at iba pa., A. texture, B. rhythmic ostinato, C. melodic ostinato, D. descant, 3.Ito ay binubuo ng rhythm at melody, maikli at mahabang tunog na may tono. Maari itong kumbinasyon ng mababa at mataas na tono., A. descant, B. rhythmic ostinato, C. melodic ostinato, D. texture, 4.Ito ay isang himig na inaawit kasabay sa itaas ng melody ngunit kaiba sa pangunahing melody. Ito rin ay nagdadagdag sa texture ng awitin., A. descant, B. tempo, C. ostinato, D. texture, 5.Ito ay elemento ng musika na nailalarawan sa pamamagitan ng kapal o nipis ng mga tunog na maririnig. Kapag naririnig mo ang isa awitin na may ganitong katangian gumaganda lalo ito., A. texture, B. tempo, C. daynamiks, D. melody

Posted on


1.Ito ay ang paulit – ulit na mga rhythmic pattern o himig na ginagamit bilang pansaliw sa mga awitin.


A. ostinato
B. texture
C. descant
D. tempo

2.Ito ay binubuo ng rhythm lamang at hindi aawitin kundi gagamitan ng mga pattern ng tunog na nalilikha ng katawan gaya ng pagpalakpak ng kamay, pagpadyak ng paa (stomp, stomp, clap) at iba pa.
A. texture
B. rhythmic ostinato
C. melodic ostinato
D. descant

3.Ito ay binubuo ng rhythm at melody, maikli at mahabang tunog na may tono. Maari itong kumbinasyon ng mababa at mataas na tono.
A. descant
B. rhythmic ostinato
C. melodic ostinato
D. texture

4.Ito ay isang himig na inaawit kasabay sa itaas ng melody ngunit kaiba sa pangunahing melody. Ito rin ay nagdadagdag sa texture ng awitin.
A. descant
B. tempo
C. ostinato
D. texture

5.Ito ay elemento ng musika na nailalarawan sa pamamagitan ng kapal o nipis ng mga tunog na maririnig. Kapag naririnig mo ang isa awitin na may ganitong katangian gumaganda lalo ito.
A. texture
B. tempo
C. daynamiks
D. melody

Answer:

1. A

2. B

3. D

4. D

5. A

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.