1. Paano ipinakita Ng mga taohan Ang pagmamahal sa kanyang kapwa?, 2. naging madali ba Ang pagtolag Ng mga goro Kay mang kanor?, 3. kaya mo rin bang mahalin Ang kapwa katulad Ng ginagawa Ng mga guro sa matanda?ipaliwanag., nonsense report

Posted on


1. Paano ipinakita Ng mga taohan Ang pagmamahal sa kanyang kapwa?


2. naging madali ba Ang pagtolag Ng mga goro Kay mang kanor?

3. kaya mo rin bang mahalin Ang kapwa katulad Ng ginagawa Ng mga guro sa matanda?ipaliwanag.

nonsense report​

728a2cf85cf41e48cfc7cf7660af1108

Answer:

1.tinulungan nitong mapakain sya

at tinulungan den nilang mahanap Ang kanyang mga ka anak

2.hindi madali pero Masaya Silang nakatulong

3.oo,dahil kapag tumutulong at nagmamahal ka ng kapwa ay Masaya sa pakiramdam

Explanation:

I hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.