1. Suriin ang larawan ng gagawing lantaga o mobile structure kung saan isasabit ang mgapalamuti. Maaaring magsimula sa isang simpleng hanger o pinagsamang mga hangers.

Posted on


1. Suriin ang larawan ng gagawing lantaga o mobile structure kung saan isasabit ang mgapalamuti. Maaaring magsimula sa isang simpleng hanger o pinagsamang mga hangers.​

c68367fffb7d6dce2b782731c1b803ba

Explanation:

i Think yung num 1 tapos ilalagay mo sa gilid gilid nya.

tell if I am wrong


Leave a Reply

Your email address will not be published.