2. Nang binuksan ang Suez Canal, napaikli sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Europe patungo sa a. Maynila b. Cebu c. China d. Japan 3. Itinaguyod ng French Revolution ang konsepto ng a. Kalayaan, kaibigan, at kapatiran b. Kalayaan, pagkakapantay-pantay, at kapatiran c. Pagkakapantay-pantay, pagmamahalan, at makatao d. Kapatiran, kaguluhan, at kagubatan 4. Ang deklarasyon ng Cadiz Constitution sa Pilipinas ay nangyari noong a. 1913 b. 1819 c. 1813 d. 1713 Pilin

Posted on


2. Nang binuksan ang Suez Canal, napaikli sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Europe patungo sa a. Maynila b. Cebu c. China d. Japan 3. Itinaguyod ng French Revolution ang konsepto ng a. Kalayaan, kaibigan, at kapatiran b. Kalayaan, pagkakapantay-pantay, at kapatiran c. Pagkakapantay-pantay, pagmamahalan, at makatao d. Kapatiran, kaguluhan, at kagubatan 4. Ang deklarasyon ng Cadiz Constitution sa Pilipinas ay nangyari noong a. 1913 b. 1819 c. 1813 d. 1713 Pilin​

Answer:

3. B

Explanation:

yn lng po alam po pero sna maka tulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.