2. Si Mao Zedong ang nanguna sa Ideolohiyang Komunista sa China. Paano nya ipinalaganap ang ideolohiyang Komunista sa mga Tsino?, A. sa pagtulong sq mga kapitbahay upang mamumuno sa lahat ng negosyo sa bansa , B. sa pagbibigay pansin sa kalagayan ng mga magsasaka upang hindi na makaranas ng gutom, C. sa pagbibigay ng proteksyon sa lahat ng uri ng manggagawa upang makatulong sa kanilang pamilya at bansa., D. sa pagtatagng lipunang sosyalista kung saan ang estado ang siyang hahawaksa lahat ng pag-aari ng bansa., 3. Alin sa mga sumusunod ang nanguguna sa pagpapatalsik ng dinastiyang Manchuat nagtatag, ng bagong Republika ng China noong Oktubre 10, 1911., A. Chiang Kai-Shek B.Henry Puyi, C. Mao Zedong D. Sun Yat-Sen, 4. Alin sa mga kanluraning bansa ang nanakop at nagpatupad ng patakarang”Culture, System” upang makontrol ang sentro ng kalakalan sa Indonesia?, A. England (Ingles ), B. France (Pranses), C. Germany (Aleman), D. Netherlands (Dutch), 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi matanggap ng mga Burmese mula sa pagkontrolat, pananakop sa kanila ng Great Britain?, A. ang Nanking Convention, B. ang kasunduan sa Geneva, C. ang panukalang gawing lalawigan lamang ng India ang Burma, u”D. ang pagkakasulat ni Rudyard Kipling ng 201cThe White Mans Burden”, 6. Paano pinamumunuan ni Sun Yat-Sen ang Ideolohiyang Demokrasya nakanyang, isinusulong sa China?, A. sa pamamagitan ng paggamit ng konsiliasyon at pagkakasundo, B. sa pamamagitan ng pagsulong ng pantay-pantay na pag-aari ng lupa, C. sa pamamagitan ng pagkamit ng pagkakaisa, kaayusang panlipunan at, Kaunlarang pang-ekonomiya, D. lahat ng nabanggit

Posted on


2. Si Mao Zedong ang nanguna sa Ideolohiyang Komunista sa China. Paano nya ipinalaganap ang ideolohiyang Komunista sa mga Tsino?


A. sa pagtulong sq mga kapitbahay upang mamumuno sa lahat ng negosyo sa bansa
B. sa pagbibigay pansin sa kalagayan ng mga magsasaka upang hindi na makaranas ng gutom
C. sa pagbibigay ng proteksyon sa lahat ng uri ng manggagawa upang makatulong sa kanilang pamilya at bansa.
D. sa pagtatagng lipunang sosyalista kung saan ang estado ang siyang hahawaksa lahat ng pag-aari ng bansa.
3. Alin sa mga sumusunod ang nanguguna sa pagpapatalsik ng dinastiyang Manchuat nagtatag
ng bagong Republika ng China noong Oktubre 10, 1911.
A. Chiang Kai-Shek B.Henry Puyi
C. Mao Zedong D. Sun Yat-Sen
4. Alin sa mga kanluraning bansa ang nanakop at nagpatupad ng patakarang”Culture
System” upang makontrol ang sentro ng kalakalan sa Indonesia?
A. England (Ingles )
B. France (Pranses)
C. Germany (Aleman)
D. Netherlands (Dutch)
5. Alin sa mga sumusunod ang hindi matanggap ng mga Burmese mula sa pagkontrolat
pananakop sa kanila ng Great Britain?
A. ang Nanking Convention
B. ang kasunduan sa Geneva
C. ang panukalang gawing lalawigan lamang ng India ang Burma
D. ang pagkakasulat ni Rudyard Kipling ng “The White Mans Burden
6. Paano pinamumunuan ni Sun Yat-Sen ang Ideolohiyang Demokrasya nakanyang
isinusulong sa China?
A. sa pamamagitan ng paggamit ng konsiliasyon at pagkakasundo
B. sa pamamagitan ng pagsulong ng pantay-pantay na pag-aari ng lupa
C. sa pamamagitan ng pagkamit ng pagkakaisa, kaayusang panlipunan at
Kaunlarang pang-ekonomiya
D. lahat ng nabanggit​

Answer:

1.c

2.d

3.c

4.a

5.

6.d

Explanation:

yan lang po


Leave a Reply

Your email address will not be published.