2. Si Ruel ay nagtitinda ng kakanin sa kanilang lugar pagkatapos ng klase . A. pagiging produktibo B. pagmamahal sa bansa C. pangangalaga sa kapaligiran at pamanang lahi D. paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan

Posted on


2. Si Ruel ay nagtitinda ng kakanin sa kanilang lugar pagkatapos ng klase . A. pagiging produktibo B. pagmamahal sa bansa C. pangangalaga sa kapaligiran at pamanang lahi D. paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan​

Answer:

A.pagiging produktio


Leave a Reply

Your email address will not be published.