35. Kapag nakita ng isang pamilya na nanganganib sila sa kanilang lugar na tinitirahan, Malaya silang humanap ng malilipatan. Sa anong karapatan/kalayaan nakasaad ito? a.karapatan Laban sa Pagkabilanggo nang dahil sa pagkakautang b. Kalayaan sa Paninirahan at pagbabago ng Tirahan c. Karapatang Magtatag ng mga Samahang Hindi Labag sa Batas d. Karapatang Magtipon at Magpetisyon

Posted on


35. Kapag nakita ng isang pamilya na nanganganib sila sa kanilang lugar na tinitirahan, Malaya silang humanap ng malilipatan. Sa anong karapatan/kalayaan nakasaad ito? a.karapatan Laban sa Pagkabilanggo nang dahil sa pagkakautang b. Kalayaan sa Paninirahan at pagbabago ng Tirahan c. Karapatang Magtatag ng mga Samahang Hindi Labag sa Batas d. Karapatang Magtipon at Magpetisyon​

Answer:

B

Explanation:

sana po makatulong sa inyo


Leave a Reply

Your email address will not be published.