4. Ito ay kasulatang nagsasaad ng pagkamamamayang Pilipino, a. Silid Aklatan, c. Rural Health Unit, b. NSO, d. Saligang Batas 1

Posted on


4. Ito ay kasulatang nagsasaad ng pagkamamamayang Pilipino


a. Silid Aklatan
c. Rural Health Unit
b. NSO
d. Saligang Batas 1​

Answer:

d.

Explanation:

ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

1. Irish Verone M. Polidario, LP

2. PAGKAMAMAMAYAN O CITIZENSHIP Ang PAGKAMAMAMAYAN ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinatakda ng batas. Hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaaring hindi kasapi nito.

3. Ang pagkamamamayan ay may mga basehan o batayan at ito ay nakapaloob sa Saligang Batas ng Pilipinas. Saligang Batas – ito ay ang pinakamataas na batas ng isang bansa at nakasulat dito ang mahahalagang batas na dapat sundin ng bawat mamamayan.

hope it help


Leave a Reply

Your email address will not be published.