6. Ang wheel _____ na kulay ay pares ng kulay na eksaktong magkatapat sa color wheel., A, asimetriko , B. geometriko C. komplementaryo D. analogo , 7. Ang pamosong disenyo ng Mastercard na gumagamit ng analogong kulay ng_______. , A. Dilaw, Pula at kahel , B. Pula, Kahel at Red-Orange , C. Pula, Diwat Borde , D. Dilaw Kahel at Yellow-Orange , 8. Ano ang nais ipakita nga agila na logo ng Cebu Pacific Airlines? , A. tikas at tatag B. tapang at bilis C. lakas at liksi D. tapang at lakas , 9. ______ay nagpapakita ng magkasintulad no ideya sa magkabilang panig. halimbawa nito ay ang Palasyo ng Malaca\xf1ang. , A. Balanseng Asimetriko , C. Balanseng Simetriko , B. Komplimentaryong kulay , D. Geometrikong Hugis , 10. Ang mga kulay na magkakatabi sa color wheel ay tinatawag na? , A. analogo , C. asimetriko , B. komplementaryo , D. geometriko

Posted on


6. Ang wheel _____ na kulay ay pares ng kulay na eksaktong magkatapat sa color wheel.


A, asimetriko
B. geometriko C. komplementaryo D. analogo
7. Ang pamosong disenyo ng Mastercard na gumagamit ng analogong kulay ng_______.
A. Dilaw, Pula at kahel
B. Pula, Kahel at Red-Orange
C. Pula, Diwat Borde
D. Dilaw Kahel at Yellow-Orange
8. Ano ang nais ipakita nga agila na logo ng Cebu Pacific Airlines?
A. tikas at tatag B. tapang at bilis C. lakas at liksi D. tapang at lakas
9. ______ay nagpapakita ng magkasintulad no ideya sa magkabilang panig. halimbawa nito ay ang Palasyo ng Malacañang.
A. Balanseng Asimetriko
C. Balanseng Simetriko
B. Komplimentaryong kulay
D. Geometrikong Hugis
10. Ang mga kulay na magkakatabi sa color wheel ay tinatawag na?
A. analogo
C. asimetriko
B. komplementaryo
D. geometriko​

6.C

7.A

8.D

9.C

10.A

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.