6. Pelikulang gumagamit ng mga guhit na, larawan na pinagagalaw upang kumilos., 7. Gawa ito sa malilikot na imahinasyon na, ginagamitan ng mahika., 8. Intensiyon ng pelikulang ito na magpakilig, at magpadama ng romansa., 9. Pelikulang punong-puno ng emosyon na, ang intensiyon ay paiyakin ang, manonood, 10. Batay ito sa mga pangyayaring hindi, tanggap ng agham gaya ng daigdig ng, mga alien

Posted on


6. Pelikulang gumagamit ng mga guhit na


larawan na pinagagalaw upang kumilos.
7. Gawa ito sa malilikot na imahinasyon na
ginagamitan ng mahika.
8. Intensiyon ng pelikulang ito na magpakilig
at magpadama ng romansa.
9. Pelikulang punong-puno ng emosyon na
ang intensiyon ay paiyakin ang
manonood
10. Batay ito sa mga pangyayaring hindi
tanggap ng agham gaya ng daigdig ng
mga alien​

Answer: 1.Animasyon 2.pantasya 3.pag-ibig 4.Drama 5.Science Fiction

Explanation:paki correct nalang po kung may mali


Leave a Reply

Your email address will not be published.