A. Panuto: Sa pamamagitan ng Character Web na halaw mula sa kabanatang: Sa Bahay Ng Mga Estudyante. Ibigay ang katangian ng mga sumusunod na estudyante. Gawin ito sa sagutang papel.(1-5), Makaraig Isagani Sandoval Juanito , 1. 1. 1. 1., 2. 2. 2. 2. , Pecson, 1., 2.

Posted on


A. Panuto: Sa pamamagitan ng Character Web na halaw mula sa kabanatang: Sa Bahay Ng Mga Estudyante. Ibigay ang katangian ng mga sumusunod na estudyante. Gawin ito sa sagutang papel.(1-5)


Makaraig Isagani Sandoval Juanito
1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2.

Pecson
1.
2.​

69b1fdec1f07829a06ffb91a38596c82

Answer:

Makaraig

-Mayaman

-Pinuno ng Kilusan ukol sa isyu ng Akademya ng Wikang Kastila

Isagani

-May matinding pagsuporta sa hangarin ni Makaraig

-Masigasig Kausap

Sandoval

– May malasakit sa kapwa

– May pagpapahalaga sa mga Pilipino

Juanito

– May kayabangan

– Kinagigiliwan ng mga propesor

Pecson

– Matapang

– May paninindigan

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.