Activity 2 A. Directions: Study the Moon Phase Calendar for the month of June 2021. Write the number of days that the phase of the moon takes between another phase in the space provided.

Posted on


Activity 2 A. Directions: Study the Moon Phase Calendar for the month of June 2021. Write the number of days that the phase of the moon takes between another phase in the space provided.​

de238158eed4d17938e51b737952f8b5

GAWAIN 2

Panuto: Sumulat ng isang maikling sanaysay ukol sa nais mong sabihin o isalaysay sa

iyong guro para sa taong panuruang ito sa gitna ng kinakaharap na pandemiya.

Isulat ang sagot sa hiwalay na papel.


Leave a Reply

Your email address will not be published.