Aking natuklasan sa musika ang dynamics. Ang piano pala ay _____ (Ibigay kung ano kahulugan ng piano sa musika.) tulad nito (Awitin ang paborito mong awit na may dynamics na piano). Ang forte naman ay _____ (Ibigay kung ano kahulugan ng forte sa musika.) tulad nito (Awitin ang paborito mong awit na may dynamics na forte). Ang iba pang uri ng dynamics ay ang mga (Banggitin ang 2 pang dynamics na tinalakay sa aralin at ang 2 special dynamics markings kasama ang kahulugan ng mga ito). Ang galing ko talagang kumanta. Walang kokontra! * plss pa sagutan kailangan kolang talaga

Posted on


Aking natuklasan sa musika ang dynamics. Ang piano pala ay _____ (Ibigay kung ano kahulugan ng piano sa musika.) tulad nito (Awitin ang paborito mong awit na may dynamics na piano). Ang forte naman ay _____ (Ibigay kung ano kahulugan ng forte sa musika.) tulad nito (Awitin ang paborito mong awit na may dynamics na forte). Ang iba pang uri ng dynamics ay ang mga (Banggitin ang 2 pang dynamics na tinalakay sa aralin at ang 2 special dynamics markings kasama ang kahulugan ng mga ito). Ang galing ko talagang kumanta. Walang kokontra! * plss pa sagutan kailangan kolang talaga​

eto ang emoji

Explanation:

sorry po point lang po kailangan ko


Leave a Reply

Your email address will not be published.