Alin sa sumusunod na programa ang may layuning pagpapautang sa mga Pilipino?, A. Austerity Program, B. Filipino First Policy, C. Filipino Retailer2019s Fund Act, D. National Marketing Corporation

Posted on


Alin sa sumusunod na programa ang may layuning pagpapautang sa mga Pilipino?


A. Austerity Program

B. Filipino First Policy

C. Filipino Retailer’s Fund Act

D. National Marketing Corporation​

Answer:

B.FILIPINO FIRT POLICY

Explanation:

BRAINLIEST PLEASE


Leave a Reply

Your email address will not be published.