Ang ______ ay kinakailangan sa pagbuo ng mobile art?, A. Sapat na kulay , B. Sapat na bigat , C Sapat na linya at ritmo , D. Sapat na balanse

Posted on


Ang ______ ay kinakailangan sa pagbuo ng mobile art?


A. Sapat na kulay
B. Sapat na bigat
C Sapat na linya at ritmo
D. Sapat na balanse​

Answer:

D. Sapat na balanse

Explanation:

correct me if I am wrong ^^


Leave a Reply

Your email address will not be published.