Ang kahirapan ang pangunahing dahilan sa pagyakap ng iba upang gawin ang protitusyon sang ayon o hindi sang ayon I paliwanag

Posted on


Ang kahirapan ang pangunahing dahilan sa pagyakap ng iba upang gawin ang protitusyon sang ayon o hindi sang ayon I paliwanag​

Answer:

Sang ayon dahil doon naipapakita ang pag mamalasakit at pag mamahal sa ating kapwa


Leave a Reply

Your email address will not be published.