Ang lahat nang nabanggit sa ibaba ay bahagi ng teksto MALIBAN sa isa. A. Panimula C.Katawan B. Burador D. Wakas

Posted on


Ang lahat nang nabanggit sa ibaba ay bahagi ng teksto MALIBAN sa isa. A. Panimula C.Katawan B. Burador D. Wakas​

Answer:

B. Burador

Doenst belong to the group

Explanation:

Hope its help

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Leave a Reply

Your email address will not be published.