Ang paggawa ng makabagong tirahan ay tinuturo ng mga espanyol sa ating mga ninuno anong uri ng bahay ito?, A.BAHAY KUBO , B.BAHAY NI LOLA, C.BAHAY BAHAYAN, D.BAHAY NA BATO

Posted on


Ang paggawa ng makabagong tirahan ay tinuturo ng mga espanyol sa ating mga ninuno anong uri ng bahay ito?


A.BAHAY KUBO
B.BAHAY NI LOLA
C.BAHAY BAHAYAN
D.BAHAY NA BATO​

Answer:

A.BAHAY KUBO

Explanation:

IT S CORRECT.MARK ME BRAINLIEST


Leave a Reply

Your email address will not be published.