Ano ang kaugnayan ng dalawang ito sa espiritwalidad : Kagandahang loob at, mabuting pagkatao?

Posted on


Ano ang kaugnayan ng dalawang ito sa espiritwalidad : Kagandahang loob at
mabuting pagkatao?

Answer:

KAGANDAHANG LOOB” katangian na una ay nagmula sa Panginoong Dios na mapagbiyaya sa ganap at hindi ganap na mga tao.

Explanation:

Pa brainlist po


Leave a Reply

Your email address will not be published.