Ano ang sasabihin mo sa iyong magulang kung ikaw ay humihingi ng tulong sa pagsagot ng mga modyul?

Posted on


Ano ang sasabihin mo sa iyong magulang kung ikaw ay humihingi ng tulong sa pagsagot ng mga modyul?

Answer:

Nay/Tay hindi ko ito maintindihan maaari nyo po ba akong tulungan?


Leave a Reply

Your email address will not be published.