Ano ang tatlong pinakamabuting katangian mon a nagpapakita ng iyong espiritwalidad?, Magbigay ng halimbawa.

Posted on


Ano ang tatlong pinakamabuting katangian mon a nagpapakita ng iyong espiritwalidad?


Magbigay ng halimbawa.

Answer:

Pagtulong sa kapwa, pag aaral ng mabuti, Pagtulong sa mga nakakatanda at pagdadasal

Explanation:

Sana Naka tulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.