ANONG URI NG MAMAYANANG PILIPINO NA ANG LIKAS NA MAMAYANAN AY ANAK NG ISANG PILIPINO MAAARING ISA LAMANG SA KANYANG MGA MAGULANG O PAREHONG PILIPINO, A. Mamamayan, B. Pagkamamamayan, C. Naturalisadong Mamamayan., D. Likas o Katutubong Mamamayan

Posted on


ANONG URI NG MAMAYANANG PILIPINO NA ANG LIKAS NA MAMAYANAN AY ANAK NG ISANG PILIPINO MAAARING ISA LAMANG SA KANYANG MGA MAGULANG O PAREHONG PILIPINO


A. Mamamayan
B. Pagkamamamayan
C. Naturalisadong Mamamayan.
D. Likas o Katutubong Mamamayan​

Answer:

D. Likas o Katutubong Mamamayan

Hope it helps :)


Leave a Reply

Your email address will not be published.