Bilugan ang bilang na nagpapakita ng Pananampalataya sa Diyos., 1.Pagkilos nang maayos sa loob at labas ng bahay., 2.Pagtulong sa iba na may hinihintay na kapalit., 3.Masiglang pagbati sa mga miyembro ng pamilya., 4.Pagsasalita nang mahinahon., 5.Pagtulong sa isang taong ayaw tulungan ang sarili., 6.Pagkakaroon ng oras para magdasal at magpunta sa Pook Dalanginan., 7.Pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na natatanggap araw-araw., 8.Hindi pagpansin sa mga taong humihingi ng tulong., 9.Pagdarasal bago at pagkatapos kumain., 10.Paghadlang sa kasambahay na magkaroon ng oras na pamamasyal at pagpunta sa pook dalanginan.

Posted on


Bilugan ang bilang na nagpapakita ng Pananampalataya sa Diyos.


1.Pagkilos nang maayos sa loob at labas ng bahay.
2.Pagtulong sa iba na may hinihintay na kapalit.
3.Masiglang pagbati sa mga miyembro ng pamilya.
4.Pagsasalita nang mahinahon.
5.Pagtulong sa isang taong ayaw tulungan ang sarili.
6.Pagkakaroon ng oras para magdasal at magpunta sa Pook Dalanginan.
7.Pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na natatanggap araw-araw.
8.Hindi pagpansin sa mga taong humihingi ng tulong.
9.Pagdarasal bago at pagkatapos kumain.
10.Paghadlang sa kasambahay na magkaroon ng oras na pamamasyal at pagpunta sa pook dalanginan.​

Answer:

number 6 , 7 and 9

Explanation:

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.