C. Panuto: Makinig muli sa awiting “Pandangguhan”. Gamitin ang tamang katawagan ng tempo sa pamamagitan ng paglalagay sa tamang kahon ng tempong ginamit sa mga linya ng awit. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa wastong hanay. pa help po,

Posted on


C. Panuto: Makinig muli sa awiting “Pandangguhan”. Gamitin ang tamang katawagan ng tempo sa pamamagitan ng paglalagay sa tamang kahon ng tempong ginamit sa mga linya ng awit. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa wastong hanay. pa help po8a4c50a6ab87e4d4647d97e586d07f8f

Answer:

I. Allegro

II. Moderato

III. Allegro

IV.Andante

V. Vivace

Explanation:

pinakingga kolang po yung kanta sa YouTube.hope it help☺️


Leave a Reply

Your email address will not be published.