Gawain 7: Gumawa ng isang poster na nag papakita ng tagumpay sa gitna ng paglaban ng bawat tao sa pandemya, u”gan2019to po 2019yong sa kin.”

Posted on


Gawain 7: Gumawa ng isang poster na nag papakita ng tagumpay sa gitna ng paglaban ng bawat tao sa pandemya


gan’to po ’yong sa kin.​

5624738288f5aa1cf8b6e6fe28142d06

Poster:

“Lets work together to prevent pandemics”

Is this ok?

#hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.