Gawain: PAGBUO SA DIAGRAM Panuto: Ibigay ang mga hinihinging impormasyon upang mabuo ang organizer. fe ace0 Mga kilusang nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya

Posted on


Gawain: PAGBUO SA DIAGRAM Panuto: Ibigay ang mga hinihinging impormasyon upang mabuo ang organizer. fe 고 Mga kilusang nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya​

Answer:

MASK HUGAS IWAS

PROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAY

PETSA: KAAGAD (IMEDDIATE)

DESCRIPTION NG PROYEKTO:

ITO ANG PAGHIMOK SA MGA TAO SA INYONG BARRANGAY NA KAILANGAN MAG SUOT NG FACE MASK ARAW ARAW KUNG LALABAS NG KANI KANILANG MGA TAHANAN AT PAG SASABI NG UGALIING MAG HUGAS NG INYONG KAMAY PAG GALING SA MGA LUGAR PARA MAKA IWAS SA SAKIT NA DULOT NG COVID 19

BADYET:ITO AY WLANG BADYET

PAKINABANG:

MAKAKAIWAS ANG INYONG BARANGAY SA PAG DAMI NG NAHAHAWA NG SAKIT AT MARAMING MATUTULUNGANMASK HUGAS IWAS

PROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAY

PETSA: KAAGAD (IMEDDIATE)

DESCRIPTION NG PROYEKTO:

ITO ANG PAGHIMOK SA MGA TAO SA INYONG BARRANGAY NA KAILANGAN MAG SUOT NG FACE MASK ARAW ARAW KUNG LALABAS NG KANI KANILANG MGA TAHANAN AT PAG SASABI NG UGALIING MAG HUGAS NG INYONG KAMAY PAG GALING SA MGA LUGAR PARA MAKA IWAS SA SAKIT NA DULOT NG COVID 19

BADYET:ITO AY WLANG BADYET

PAKINABANG:

MAKAKAIWAS ANG INYONG BARANGAY SA PAG DAMI NG NAHAHAWA NG SAKIT AT MARAMING MATUTULUNGANMASK HUGAS IWAS

MASK HUGAS IWASPROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAY

MASK HUGAS IWASPROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAYPETSA: KAAGAD (IMEDDIATE)

MASK HUGAS IWASPROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAYPETSA: KAAGAD (IMEDDIATE)DESCRIPTION NG PROYEKTO:

MASK HUGAS IWASPROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAYPETSA: KAAGAD (IMEDDIATE)DESCRIPTION NG PROYEKTO:ITO ANG PAGHIMOK SA MGA TAO SA INYONG BARRANGAY NA KAILANGAN MAG SUOT NG FACE MASK ARAW ARAW KUNG LALABAS NG KANI KANILANG MGA TAHANAN AT PAG SASABI NG UGALIING MAG HUGAS NG INYONG KAMAY PAG GALING SA MGA LUGAR PARA MAKA IWAS SA SAKIT NA DULOT NG COVID 19

MASK HUGAS IWASPROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAYPETSA: KAAGAD (IMEDDIATE)DESCRIPTION NG PROYEKTO:ITO ANG PAGHIMOK SA MGA TAO SA INYONG BARRANGAY NA KAILANGAN MAG SUOT NG FACE MASK ARAW ARAW KUNG LALABAS NG KANI KANILANG MGA TAHANAN AT PAG SASABI NG UGALIING MAG HUGAS NG INYONG KAMAY PAG GALING SA MGA LUGAR PARA MAKA IWAS SA SAKIT NA DULOT NG COVID 19BADYET:ITO AY WLANG BADYET

MASK HUGAS IWASPROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAYPETSA: KAAGAD (IMEDDIATE)DESCRIPTION NG PROYEKTO:ITO ANG PAGHIMOK SA MGA TAO SA INYONG BARRANGAY NA KAILANGAN MAG SUOT NG FACE MASK ARAW ARAW KUNG LALABAS NG KANI KANILANG MGA TAHANAN AT PAG SASABI NG UGALIING MAG HUGAS NG INYONG KAMAY PAG GALING SA MGA LUGAR PARA MAKA IWAS SA SAKIT NA DULOT NG COVID 19BADYET:ITO AY WLANG BADYETPAKINABANG:

MASK HUGAS IWASPROPONENT NG PROYEKTO: LAHAT NG TAO SA BARANGAYPETSA: KAAGAD (IMEDDIATE)DESCRIPTION NG PROYEKTO:ITO ANG PAGHIMOK SA MGA TAO SA INYONG BARRANGAY NA KAILANGAN MAG SUOT NG FACE MASK ARAW ARAW KUNG LALABAS NG KANI KANILANG MGA TAHANAN AT PAG SASABI NG UGALIING MAG HUGAS NG INYONG KAMAY PAG GALING SA MGA LUGAR PARA MAKA IWAS SA SAKIT NA DULOT NG COVID 19BADYET:ITO AY WLANG BADYETPAKINABANG:MAKAKAIWAS ANG INYONG BARANGAY SA PAG DAMI NG NAHAHAWA NG SAKIT AT MARAMING MATUTULUNGAN


Leave a Reply

Your email address will not be published.