Gawain sa Pagkatuto Bilang 2, Lagyang ( tsek kung ang pangyayari ay nakatulong upang magis, Pilipino, at lagyan ng (X) ekis kung hindi ., 1. Pag-unlad ng kalakalan, 2. Pagbubukas ng Suez Canal, 3. Pagpapagawa ng mga daan, 4. Pagpapatayo ng mga Pabrika, 5. Pag-aaral ng mga Pilipino sa Europa, 6. Paglitaw ng gitnang antas ng lipunan, 7. Pagbubukas ng mga daungang barko sa Pilipinas

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2


Lagyang ( tsek kung ang pangyayari ay nakatulong upang magis
Pilipino, at lagyan ng (X) ekis kung hindi .
1. Pag-unlad ng kalakalan
2. Pagbubukas ng Suez Canal
3. Pagpapagawa ng mga daan
4. Pagpapatayo ng mga Pabrika
5. Pag-aaral ng mga Pilipino sa Europa
6. Paglitaw ng gitnang antas ng lipunan
7. Pagbubukas ng mga daungang barko sa Pilipinas​

Answer:

1. tsek

2. ekis

3. tsek

4. tsek

5. tsek

6. ekis

7. tsek


Leave a Reply

Your email address will not be published.