Hindi lamang talino ang puhunan ng isang tao upang makapagtapos ng pag-aaral sa halip ay sabayan ito ng sipag at tiyaga upang makamit ang pangarap at magtagumpay.. mag lahad ng sariling relasyon o pananaw.. patulong po,

Posted on


Hindi lamang talino ang puhunan ng isang tao upang makapagtapos ng pag-aaral sa halip ay sabayan ito ng sipag at tiyaga upang makamit ang pangarap at magtagumpay.. mag lahad ng sariling relasyon o pananaw.. patulong poAnswer:

tutoo po yan, Dahil aanhin mopa ang talino Kung Wala kang sipag at tigaya, kaya kailangan nating magsipag para matapus natin ang ating pag-aaral para makamit ang ating mga pangarap sa buhay nang saganoon magkaroon Tayo ng mabuting buhay higit sa lahat masuklian ang pagsasakripisyo ng ating magulang

Explanation:

hope it help brain list Napo yan


Leave a Reply

Your email address will not be published.