I hambing at kontrast ang, mga uri ng panitikan?

Posted on


I hambing at kontrast ang
mga uri ng panitikan?​

Answer:

Anyo at Uri ng Panitikan

1. ANYO AT URI NG PANITIKAN

2. PANITIKAN “pang-titik-an” titik – literatura (literature), Literatura – galing sa Latin na littera na nangunguhulugang titik. 2

3. PANITIKAN – Ito ang tawag natin sa lahat ng uri ng pahayag. – Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. 3

4. URI NG PANITIKAN 4 Piksyon • ang mga na akda mula sa imahinasyon ng manunulat Di-Piksyon ◦ ito ay mga akdang batay sa tunay na pangyayari

5. ANYO NG PANITIKAN 5 Pasalin-dila Pasulat Pasalintroniko

Explanation:

hope it help


Leave a Reply

Your email address will not be published.