I. Itala ang inilalarawan ng bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang., Lakandula at Raha Sulayman\t, Mactan, Bohol , Hermano Pule, Bankaw, ____________1. Ibig nilang ipabatid ang hindi pagtupad ng mga Espanyol sa kanilang naging kasunduan na pangangalaga sa karapatan ng mga Pilipino., ____________2. Sa lugar na ito naglaban sina Lapulapu at Ferdinand Magellan., ____________3. Sa lugar na ito namuno sa pakikipaglaban sa mga Espanyol si Francisco Dagohoy, . ____________4. Siya ay tubong Quezon na nakipaglaban sa mga Espanyol sa kadahilanang paganggi ng mga iyon na siya a maging pari. ____________5. Ang layunin niya sa pakikipaglaban sa mga Espanyol ay maibalik ang kanilang katutubong pananampalataya.

Posted on


I. Itala ang inilalarawan ng bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang.


Lakandula at Raha Sulayman
Mactan
Bohol
Hermano Pule
Bankaw

____________1. Ibig nilang ipabatid ang hindi pagtupad ng mga Espanyol sa kanilang naging kasunduan na pangangalaga sa karapatan ng mga Pilipino.
____________2. Sa lugar na ito naglaban sina Lapulapu at Ferdinand Magellan.
____________3. Sa lugar na ito namuno sa pakikipaglaban sa mga Espanyol si Francisco Dagohoy
. ____________4. Siya ay tubong Quezon na nakipaglaban sa mga Espanyol sa kadahilanang paganggi ng mga iyon na siya a maging pari. ____________5. Ang layunin niya sa pakikipaglaban sa mga Espanyol ay maibalik ang kanilang katutubong pananampalataya.​

Answer:

3.bohol

2.mactan

4 lakandula atraha sulay man

5.bankaw

1.hermano pule

Explanation:

pa brainliaest po pls


Leave a Reply

Your email address will not be published.