Ilang ahensyo mayroon ang United Nations?

Posted on


Ilang ahensyo mayroon ang United Nations?​

Answer:

200K yata yan lang Alam ko haha


Leave a Reply

Your email address will not be published.