Itinatapon ni Luz ang kaniyang mga pinagkainan sa tamang basurahan pagsunod sa mga batas C pangangalaga sa kapaligiran B pagmamahal sa bansa D. paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan 4. Bumibili si G. Cruz ng sapatos na gawa sa Marikina A pagmamahal sa bansa B pagsunod sa mga batas C paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan D. pagtulong sa pagtigil sa katiwalian at maling gawain sa pamahalaan Anong katangian ang taglay ni Susan upang mapaunlad ang bansa kung iniiwan niyang malinis ang pampublikong palikuran pagkatapos gamitin? A. pagsunod sa mga batas B. pag-iingat sa mga pampublikong gamit at lugar C paglinang ng sariling katalinuhan at kakanyahan D. pagtulong sa pagtigil sa katiwalian at maling gawain sa pamahalaan

Posted on


Itinatapon ni Luz ang kaniyang mga pinagkainan sa tamang basurahan pagsunod sa mga batas C pangangalaga sa kapaligiran B pagmamahal sa bansa D. paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan 4. Bumibili si G. Cruz ng sapatos na gawa sa Marikina A pagmamahal sa bansa B pagsunod sa mga batas C paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan D. pagtulong sa pagtigil sa katiwalian at maling gawain sa pamahalaan Anong katangian ang taglay ni Susan upang mapaunlad ang bansa kung iniiwan niyang malinis ang pampublikong palikuran pagkatapos gamitin? A. pagsunod sa mga batas B. pag-iingat sa mga pampublikong gamit at lugar C paglinang ng sariling katalinuhan at kakanyahan D. pagtulong sa pagtigil sa katiwalian at maling gawain sa pamahalaan​

Answer:

3.A.pagsunod sa mga atas

4.A.pagmamahal sa ansa

5.B.pagiingat sa mga pampulikong gamit at lugar


Leave a Reply

Your email address will not be published.