Kung Ikaw ay magiging Presidente ng Pilipinas, ano hangarin mo upang umunlad ang ating bansa?, It might be Help for Others

Posted on


Kung Ikaw ay magiging Presidente ng Pilipinas, ano hangarin mo upang umunlad ang ating bansa?


It might be Help for Others​

kung mabibigyan ako ng pagkakataon bilang maging isang pangulo,aalisin ko ang mga tiwali sa gobyerno.dahil kung mismong gobyerno ang may problema sa pag asenso o pag unlad paano uunlad ang ating bansa.kailangan natin ng pagbabago.


Leave a Reply

Your email address will not be published.