llapat Natin Ang pagsunod sa alituntunin na ipinapatupad ng ating bansa sa pagkontrol ng pagtaas ng bilang ng mga nagpositibo sa Covid-19 ay tanda ng pagpapahalaga sa ating sarili at pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit. Gawain 3: Pagsunod sa Alituntunin ng Bansa, Pinapahalagahan ko! Panuto: Magbigay ng tatlong (3) kahalagahan sa pagsunod ng mga alituntunin. Isulat ang iyong sagot sa patlang. 1. 2. 3.

Posted on


llapat Natin Ang pagsunod sa alituntunin na ipinapatupad ng ating bansa sa pagkontrol ng pagtaas ng bilang ng mga nagpositibo sa Covid-19 ay tanda ng pagpapahalaga sa ating sarili at pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit. Gawain 3: Pagsunod sa Alituntunin ng Bansa, Pinapahalagahan ko! Panuto: Magbigay ng tatlong (3) kahalagahan sa pagsunod ng mga alituntunin. Isulat ang iyong sagot sa patlang. 1. 2. 3.​

Answer:

1.maghugas ng kamay

2.magsuot ng face shield and facemask

3.panatilihin ang social distancing


Leave a Reply

Your email address will not be published.