Manood ng balita sa telebisyon sa youtube o sa kung anumang online news portal may kaugnayan sa kabataan at kasalukuyan mula rito gumawa ng isang makabuluhang reaksyon tungkol sa napanood isaalang-alang mahalagang datos sa pagbuo ng talata ang pagbuo, ng talata ay may sampung pangungusap o higit pa maaaring iugnay ang iyong sariling karanasan sa napanood.

Posted on


Manood ng balita sa telebisyon sa youtube o sa kung anumang online news portal may kaugnayan sa kabataan at kasalukuyan mula rito gumawa ng isang makabuluhang reaksyon tungkol sa napanood isaalang-alang mahalagang datos sa pagbuo ng talata ang pagbuo


ng talata ay may sampung pangungusap o higit pa maaaring iugnay ang iyong sariling karanasan sa napanood.​

Answer:

CARTONS THE CARTONS IS VERY FUN OR SADNESS BECAUSE IS TWO OR TREE SEASON


Leave a Reply

Your email address will not be published.