Na A Punan ng angkop salita ang patlang upang mabuo ang talata. Piliin ang sagol Gawin ito sa iyong sagutang papel ibaba ang pagtatanghal Ng mga ay isang URI,

Posted on


Na A Punan ng angkop salita ang patlang upang mabuo ang talata. Piliin ang sagol Gawin ito sa iyong sagutang papel ibaba ang pagtatanghal Ng mga ay isang URIAnswer:

Explanation:

1.puppet 2. Libangan 3.pagpapasalita 4.pagpapagalaw 5.puppeteers


Leave a Reply

Your email address will not be published.