Pa help po sa isagawa di kasi ako matalino

Posted on


Pa help po sa isagawa di kasi ako matalino​

20861efe37e7048cf827c64217f90c04

Answer:

KAKAYAHAN NG HALAMAN

1.Ang mga halaman ay mga nabubuhay na tao na gumagawa ng hindi magagawa ng iba.

2.May lumalaki na mataasat mababa lamang.

3.Malalapad ang dahon

4.Ang iba ay mabilis tumubo,may mabagal

5.Kailangan dapat itanim ang bawat halaman/punong ornamental.

6.Nakapagbibigay ng kailangan ng katawan tulad ng Bitamina At Mineral.

KAKAYAHAN NG HAYOP

1.ang hayop ay may kamalayang makakita gamit ang mata.

2.Ang hayop ay kumikilos ayon sa gusto nila kahit hindi nila naiintindihan ang babala.

3.Nakabqtay ito sa nararamdaman at kumilos ito ng hindi naiintindihan ang babala.

4.Ang hayop may utak ngunit wala itong kakayahan upang maintindihan

5.Pakiramdam lamang ang kanilang ginamit upang malaman kung sila ay mapapahamak.

6.May kakayahan ang hayop kasi mabait sila.

KAKAYAHAN NG TAO

1.May kakayahan ang mga tao kagaya ng hayop.

2.Kakayahan Mag isip

3.Kakayahan Magtatrabaho

4.Kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga mapanakit na tao.

5.Kakayahang Umibig at magmahal sa kapwa.

6.Kakayahang Magtiwala sa sarili at sa diyos

Explanation:

Yan po ang sagot ko☺

thank me later


Leave a Reply

Your email address will not be published.