Pagpapaliwanang. Isulat ang iyong sayo, Ano ang ponograpiya?, Ipapaliwanag kang pag-aabusong seksuwal

Posted on


Pagpapaliwanang. Isulat ang iyong sayo


Ano ang ponograpiya?
Ipapaliwanag kang pag-aabusong seksuwal​

Answer:

PAG AABUSONG SEKSWAL :

• Ang pang-aaubsong seksuwal ay isinagawa ng isang nakatatanda na siyang pumupwersa sa isang nakababata upang gawin ang isang gawaing seksuwal.

• Ito ay maaaring paglalaro sa maseselang bahagi ng sariling katawan ng iba.

• Pag gamit ng ibang bahagi ng katawan para sa seksuwal na gawain at sexual harassment.

• Maaari rin itong pisikal tulad ng pag lalantad ng sarili na gumagawa ng seksuwal na gawain.

#CaryOnLearning

#Andreas Answer.

#Hope you like it. !


Leave a Reply

Your email address will not be published.