Paki sagot po ng tama thank you po in advance:), Correct: Brainliest , Nonsense:Report26a0fe0f

Posted on


Paki sagot po ng tama thank you po in advance:)

Correct: Brainliest
Nonsense:Report⚠️​

53f539acc5614f2e7c689e967ac100a6

Answer:

1. Payak

2. Tambalan

Explanation:

1. Payak dahil isahan lamang po at walang panlapi.

2. Tambalan Dahil sa pagsamasama ng dalawang salita kagaya ng Iniakyat .

INIAKYAT = Ibig sabihin ay Pinataas ng PHIVOCS ang Level Alert ang bulkan.

Sana makatulong pa Brainliest po.


Leave a Reply

Your email address will not be published.