“Panuto: A. Tukuyin ang mga pamamaraan sa pagdidisenyo ng proyekto. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Bakh kinakailangan na mayroong disenyo ang alinmang proyektong gagawin? a. Upang magsilbing gabay sa gumagawa. b. Upang maging matibay tignan, c. Dahil utos ito ng iyong guro. d. Upang maging mukhang mamahalin ang proyekto. _2. Maraming paraan kung paano ilalarawan ang disenyo. Ang ilan ay ang mga sumusunod maliban sa Isa. a. Top View c. Bottom View b. Side View d. Front View 3. Ang ay disenyo na nagpapakita ng ibat-ibang tanawin o views ng proyekto na may kaniya-kaniyang sukat. a. Isometric b. Ortographic C. Metnik d. Perspective 4. Ito naman ay nagpapakita ng tatlong tanawin o view sa iisang drowing. Ano ang tawag sa disenyong ito? a. Oblique b. Ortographic C. Isometric d. Perspective”, Pahelp Plz sa July 8 na pasahan namin ng module sana may sumagot ;(

Posted on


Panuto: A. Tukuyin ang mga pamamaraan sa pagdidisenyo ng proyekto. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Bakh kinakailangan na mayroong disenyo ang alinmang proyektong gagawin? a. Upang magsilbing gabay sa gumagawa. b. Upang maging matibay tignan, c. Dahil utos ito ng iyong guro. d. Upang maging mukhang mamahalin ang proyekto. _2. Maraming paraan kung paano ilalarawan ang disenyo. Ang ilan ay ang mga sumusunod maliban sa Isa. a. Top View c. Bottom View b. Side View d. Front View 3. Ang ay disenyo na nagpapakita ng ibat-ibang tanawin o views ng proyekto na may kaniya-kaniyang sukat. a. Isometric b. Ortographic C. Metnik d. Perspective 4. Ito naman ay nagpapakita ng tatlong tanawin o view sa iisang drowing. Ano ang tawag sa disenyong ito? a. Oblique b. Ortographic C. Isometric d. Perspective


Pahelp Plz sa July 8 na pasahan namin ng module sana may sumagot ;(​

Answer:

1.A

2.D

3.B

4C

Explanation:

Hope its help : )


Leave a Reply

Your email address will not be published.