Panuto: Iguhit ang heart kung ito ay programa ni Pangulong Marcos at star kung programa ni Pangulong Macapagal. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot., ____1. Nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng pagsasaka sa bansa. , ____2. Lumawak ang pakikipag-ugnayang pandaigdig ng Pilipinas , ____3. Sinikap na maibalik ang Sabah sa Pilipinas. , ____4. Nagpatayo ng mahigit 80,000 silid-aralan., ____5. Pagpapatupad ng higit na malawak na programa ng reporma sa lupa. blangko

Posted on


Panuto: Iguhit ang heart kung ito ay programa ni Pangulong Marcos at star kung programa ni Pangulong Macapagal. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot.


____1. Nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng pagsasaka sa bansa.
____2. Lumawak ang pakikipag-ugnayang pandaigdig ng Pilipinas
____3. Sinikap na maibalik ang Sabah sa Pilipinas.
____4. Nagpatayo ng mahigit 80,000 silid-aralan.
____5. Pagpapatupad ng higit na malawak na programa ng reporma sa lupa. blangko​

5b85e0340fd548c0292d0cee4ab1e9ca

Panuto: Iguhit ang heart kung ito ay programa ni Pangulong Marcos at star kung programa ni Pangulong Macapagal. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot.

❤️1. Nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng pagsasaka sa bansa.

✡️2. Lumawak ang pakikipag-ugnayang pandaigdig ng Pilipinas

✡️️3. Sinikap na maibalik ang Sabah sa Pilipinas .

✡️️4. Nagpatayo ng mahigit 80,000 silid-aralan.

❤️5. Pagpapatupad ng higit na malawak na programa ng reporma sa lupa.

Sana po makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.