Panuto: Itala ang mga pangyayari mula sa binasang mga kabanata se nobela kung saan makikha ang katangian ni, Sisa na nakatala sa ibaba., Pangyayari sa Nobela, KATANGIAN, 1. Pagmamahal, 2. Sakripisyo, 3. Pagpapakumbaba, 4. Kabutihan, 5. Katapangan

Posted on


Panuto: Itala ang mga pangyayari mula sa binasang mga kabanata se nobela kung saan makikha ang katangian ni


Sisa na nakatala sa ibaba.
Pangyayari sa Nobela
KATANGIAN
1. Pagmamahal
2. Sakripisyo
3. Pagpapakumbaba
4. Kabutihan
5. Katapangan​

Answer:

1. Sakripisyo

2. Kabutihan

3.Katapangan

4.Pagmamahal

5.Pagpapakumbaba

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.