Panuto: Magsaliksik tungkol sa lungsod ng Bayawan Bayawan City, ang makakalap ng impormasyon. Isulat sa inyong lawadernos, mnahahalagang pangyayari tungkol dito.

Posted on


Panuto: Magsaliksik tungkol sa lungsod ng Bayawan Bayawan City


ang makakalap ng impormasyon. Isulat sa inyong lawadernos
mnahahalagang pangyayari tungkol dito.​

Answer:

Were is the question?

Explanation:

Explain again and ill answer :>


Leave a Reply

Your email address will not be published.