Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa patlang 1. Anong mga katangian ang ipinamalas nina Florante at Menandro sa pakikipagdigma?, 2. Paano nagdiwang ang bayan ng Krotona nang mapalaya sa mga Moro?, 3. Anong damdamin ang nangibabaw sa Hari ng Krotona sa paghaharap nina Florante

Posted on


Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa patlang 1. Anong mga katangian ang ipinamalas nina Florante at Menandro sa pakikipagdigma?


2. Paano nagdiwang ang bayan ng Krotona nang mapalaya sa mga Moro?
3. Anong damdamin ang nangibabaw sa Hari ng Krotona sa paghaharap nina Florante​

Answer:

1. Dahil mahal niya ang kanyang bayan, ang pagkamakabayan ay katangian ng Florante at Menandro.

2. Sa loob ng halos tatlong araw, ang kaharian ay buong kasiyahan dahil ang kanilang mga tao ay naligtas.

3. Tuwang-tuwa ang hari, at naging masaya.

4. Si Florante ay nanatili sa Crotona ng halos limang buwan bago bumalik sa Albanya.

5. Nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kanyang ama na nagsasabing namatay na ang kanyang ina.

6. Pagalit siya kay Florante at ipinakita ang kanyang inggitero

7. Hindi, sapagkat oo, minsan nakakaranas tayo ng mga sitwasyong hindi nasisiyahan, ngunit hindi ito nangangahulugang walang kaligayahan sa mundo. “Ito rin, lilipas din”

8. Malulungkot ako at maaaring umiyak ng ilang oras bago gumawa ng kahit ano. Ang mga tauhan sa kuwentong ito ay masyadong malakas, sana magkaroon ako ng parehong lakas ng loob sa kanila

9. Magtulungan tayo upang igalang ang mga bansang naiiba sa bawat isa, upang hindi sila mawala, o mawala din sa kanila ang sasakop sa kanilang bansa.

10. Ang ideya ko ay simpleng makipag-usap. Ang mga tao ay nagulat na matuklasan kung gaano karaming mga problema ang maaaring malutas sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa bawat isa at pagpapahayag ng kanilang mga opinyon nang may paggalang

Explanation:

alam kong hanggang 10 yan haha

hope its help:^


Leave a Reply

Your email address will not be published.