Panuto: Sumulat ng isang panayam/ usapan ng isang panay0101m/usapan na may kinalaman sa isyu tungkol sa pandemya. (10 sampung puntos), PATULONG PO :(

Posted on


Panuto: Sumulat ng isang panayam/ usapan ng isang panayām/usapan na may kinalaman sa isyu tungkol sa pandemya. (10 sampung puntos)


PATULONG PO 🙁 ​

299612a99a5a7b15ddef72117521869a

Explanation:

sana makatulong hehe 🙂


3d55bc652cfd823e7b8d16a02a5282a5

Leave a Reply

Your email address will not be published.