PANUTO: suriin ang larawan at bumuo ng sariling kaisipan batay sa iyong pagkaunawa. isulat ang iyong sariling interpretasyon sa ibaba

Posted on


PANUTO: suriin ang larawan at bumuo ng sariling kaisipan batay sa iyong pagkaunawa. isulat ang iyong sariling interpretasyon sa ibaba

Answer:

Mayroong ibat ibang uri ng relihiyon o bansa na gusto sakupin ang buong mundo sa pamamagitan ng pagsakop gamit ang kanilang kapangyarihan

Explanation:

LIKE COMENT AND BRAINLIEST

DONT FORGET TO RATE


Leave a Reply

Your email address will not be published.