Panuto: Tukuyin kung anong uri ng anyo ng, musika ang mgasumusunod na awitin . Isulat sa patlang , ang salitang UNITARY kung ang kanta ay may iisa , lamang na tipo ng tunog at BINARY kung ang awitin ay, binubuo ng may dalawang ideya., 1. 2015Bahay Kubo _____________, 2. 2015Twinkle, Twinkle Little Star ________, 3. 2015Leron, Leron Sinta _____________, 4. 2015Bayan ko _____________, 5. 2015Mary Had A Little Lamb _________, Quiz 2. Panuto: Isulat kung Tama o Mali ang sumusunod, na mga pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang., _______1. Ang Rondalla ay kilala rin bilang Filipino String, Band., _______2. May walong uri ng instrument na ginagamit sa, bandang drum at lyre., _______3. Ang Rondalla ay binubuo ng limang uri ng , instrumenting kuwerdas., _______4. Ang bandang drum at lyre ay hindi, nawawala sa mga parade at prusisyon., _______5. Ang Bandang Drum at Lyre ay binubuo ng, mga instrumentongPerkasyon., MAPEH 2013ARTS V , Quiz 1. Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa , patlang., _____1. Ang ay isang uri ng sining na maaaring gumalaw sanhi ng, tao o hangin., a. gulong c. sculpture, b. mobile art d. sasakyan, _____2. Ang ay isang uri ng sining na malayang nakatayo,, may taas, lapad,anyong pangharap, tagiliran, at likuran., a. 2- Dimensional na sining c. 4-Dimensional na sining, b. 3- Dimensional na sining d. 5-Dimensional na sining, _____3. Ang ay kinakailangan sa pagbuo ng mobile art., a. sapat na kulay c. sapat na linya at , ritmo, b. sapat na bigat d. sapat na balance, _____4. Ang ay isang uri ng malagkit na lupa na ginagamit sa, paggawa ng burnayo banga., a. buhangin c. humus, b. loam d. luwad, _____5. Ang paggawa ng pansariling palamuti mula sa mga hindi, pangkaraniwang bagay aynagpapakita ng, a. pagiging magarbo c. pagiging maayusin, b. pagiging malikhain d. pagiging mayaman, Quiz 2. Panuto: Isulat kung Tama o Mali ang sumusunod na mga, pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang., _______1. Ang Iskultura ay isa sa sangay ng Sining Biswal, _______2. Ang tekstura ay elementong pangunahing umaapila sa , pandamao panghipo o pagsalat sa isang bagay., _______3. Ang mga uri ng sining na katulad nito ay nabibilang , sa 6D othree-dimensional art., _______4. Teksturang tunay, mga bagay na maaaring gawa ng tao., _______5. Kinakailangan ang sapat na di balanse sa isang 3D art, _____8. Body Composition ay dami ng taba at parte na walang taba , (kalamnan, buto, tubig) sa katawan., _____9. Ang antas ng kahutukan ng katawan ay bumababa kapag , tumanda ang isang tao dahil sa palaupong pamumuhay. , _____10. Kapag walang sapat na kahutukan, nagiging madali ang , pagsasagawa ng mga pang-araw-araw na gawain., MAPEH -HEALTH V, Panuto: Punan ng TAMA ang patlang kung ang pangungusap ay nagsasaad , ng tama at MALI naman kung hindi., ________ 1. Ang sobrang pag-inom ng inuming may sangkap na kapeina ay , makabubuti sa ating kalusugan., ________ 2. Ang pagkonsumo ng higit sa 100 mg ng kapeina araw- araw ay , nakabubuti sa kalusugan., ________ 3. Magpakonsulta sa doktor kung sakaling may nararamdamang , kakaibang reaksyon sa katawan dulot ng pagkonsumo ng mga pagkaing , may kapeina., ________ 4. Ugaliing suriin ang dami ng sangkap ng kapeina sa anumang pagkain , o inumin., ________ 5. Maging maingat sa pagpili ng pagkain lalo na at may taglay itong , gamot tulad ng kapeina., ________ 6. Kadalasang matatagpuan ang caffeine sa maraming inumin na tulad , ng kape, tsaa, soft drinks o soda, cacao o tsokolate, kola nuts at ilang mga gamot , na kung tawagin ay stimulants. , ________ 7. Ang gamot o drugs ay nakapagpapabago ng prosesong kemikal sa , loob ng ating katawan., ________ 8. Ang ilang mga gamot ay nakapagpapabilis ng synapse tulad ng , kapeina, mayroon din namang nakapagpapabagal tulad ng marijuana at alkohol., ________ 9. Ang lahat ng gamot ay kinakailangan ng preskripsyon., ________ 10. Ang epekto ng alak o alkohol sa atay ay ang pinakamabigat dahil ang , alkohol ay isang lason sa katawan at ang atay ang pangunahing bahagi ng katawan , na tagalinis ng mga lason at iba2019t ibang kemikal.

Posted on


Panuto: Tukuyin kung anong uri ng anyo ng


musika ang mgasumusunod na awitin . Isulat sa patlang

ang salitang UNITARY kung ang kanta ay may iisa

lamang na tipo ng tunog at BINARY kung ang awitin ay

binubuo ng may dalawang ideya.

1. ―Bahay Kubo _____________

2. ―Twinkle, Twinkle Little Star ________

3. ―Leron, Leron Sinta _____________

4. ―Bayan ko _____________

5. ―Mary Had A Little Lamb _________

Quiz 2. Panuto: Isulat kung Tama o Mali ang sumusunod

na mga pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang.

_______1. Ang Rondalla ay kilala rin bilang Filipino String

Band.

_______2. May walong uri ng instrument na ginagamit sa

bandang drum at lyre.

_______3. Ang Rondalla ay binubuo ng limang uri ng

instrumenting kuwerdas.

_______4. Ang bandang drum at lyre ay hindi

nawawala sa mga parade at prusisyon.

_______5. Ang Bandang Drum at Lyre ay binubuo ng

mga instrumentongPerkasyon.

MAPEH –ARTS V

Quiz 1. Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa

patlang.

_____1. Ang ay isang uri ng sining na maaaring gumalaw sanhi ng

tao o hangin.

a. gulong c. sculpture

b. mobile art d. sasakyan

_____2. Ang ay isang uri ng sining na malayang nakatayo,

may taas, lapad,anyong pangharap, tagiliran, at likuran.

a. 2- Dimensional na sining c. 4-Dimensional na sining

b. 3- Dimensional na sining d. 5-Dimensional na sining

_____3. Ang ay kinakailangan sa pagbuo ng mobile art.

a. sapat na kulay c. sapat na linya at

ritmo

b. sapat na bigat d. sapat na balance

_____4. Ang ay isang uri ng malagkit na lupa na ginagamit sa

paggawa ng burnayo banga.

a. buhangin c. humus

b. loam d. luwad

_____5. Ang paggawa ng pansariling palamuti mula sa mga hindi

pangkaraniwang bagay aynagpapakita ng

a. pagiging magarbo c. pagiging maayusin

b. pagiging malikhain d. pagiging mayaman

Quiz 2. Panuto: Isulat kung Tama o Mali ang sumusunod na mga

pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang.

_______1. Ang Iskultura ay isa sa sangay ng Sining Biswal

_______2. Ang tekstura ay elementong pangunahing umaapila sa

pandamao panghipo o pagsalat sa isang bagay.

_______3. Ang mga uri ng sining na katulad nito ay nabibilang

sa 6D othree-dimensional art.

_______4. Teksturang tunay, mga bagay na maaaring gawa ng tao.

_______5. Kinakailangan ang sapat na di balanse sa isang 3D art

_____8. Body Composition ay dami ng taba at parte na walang taba

(kalamnan, buto, tubig) sa katawan.

_____9. Ang antas ng kahutukan ng katawan ay bumababa kapag

tumanda ang isang tao dahil sa palaupong pamumuhay.

_____10. Kapag walang sapat na kahutukan, nagiging madali ang

pagsasagawa ng mga pang-araw-araw na gawain.

MAPEH -HEALTH V

Panuto: Punan ng TAMA ang patlang kung ang pangungusap ay nagsasaad

ng tama at MALI naman kung hindi.

________ 1. Ang sobrang pag-inom ng inuming may sangkap na kapeina ay

makabubuti sa ating kalusugan.

________ 2. Ang pagkonsumo ng higit sa 100 mg ng kapeina araw- araw ay

nakabubuti sa kalusugan.

________ 3. Magpakonsulta sa doktor kung sakaling may nararamdamang

kakaibang reaksyon sa katawan dulot ng pagkonsumo ng mga pagkaing

may kapeina.

________ 4. Ugaliing suriin ang dami ng sangkap ng kapeina sa anumang pagkain

o inumin.

________ 5. Maging maingat sa pagpili ng pagkain lalo na at may taglay itong

gamot tulad ng kapeina.

________ 6. Kadalasang matatagpuan ang caffeine sa maraming inumin na tulad

ng kape, tsaa, soft drinks o soda, cacao o tsokolate, kola nuts at ilang mga gamot

na kung tawagin ay stimulants.

________ 7. Ang gamot o drugs ay nakapagpapabago ng prosesong kemikal sa

loob ng ating katawan.

________ 8. Ang ilang mga gamot ay nakapagpapabilis ng synapse tulad ng

kapeina, mayroon din namang nakapagpapabagal tulad ng marijuana at alkohol.

________ 9. Ang lahat ng gamot ay kinakailangan ng preskripsyon.

________ 10. Ang epekto ng alak o alkohol sa atay ay ang pinakamabigat dahil ang

alkohol ay isang lason sa katawan at ang atay ang pangunahing bahagi ng katawan

na tagalinis ng mga lason at iba’t ibang kemikal.​

Answer:

1. Mali

2. Tama

3. Tama

4. tama

5. Tama

6. Tama

7. Tama

8. Tama

9. tama

10. tama


Leave a Reply

Your email address will not be published.