Sagutin ang mga sumusunod na tanong:, 1)ano ang iyong masasabi tungkol sa mga tao na nasa larawan?Anong pagpapahalaga,saloobin,o kaugalian ang kanilang ipinamalas?, 2)Kung ikaw ang isa sa mga tao na nasa larawan,alin sa mga ito ang iyong nais gawin?Ipaliwanag ang iyong sagot., 3)Bilang isang mag aaral,ano-anong mga tungkulin ang iyong nais gampanan upang makatulong sa iyong kapwa tao?, 4)Sa iyong palagay,gaano kahalaga ang iyong tungkulin sa iyong komunidad?, pasagot po ng ayos pls27282728

Posted on


Sagutin ang mga sumusunod na tanong:


1)ano ang iyong masasabi tungkol sa mga tao na nasa larawan?Anong pagpapahalaga,saloobin,o kaugalian ang kanilang ipinamalas?

2)Kung ikaw ang isa sa mga tao na nasa larawan,alin sa mga ito ang iyong nais gawin?Ipaliwanag ang iyong sagot.

3)Bilang isang mag aaral,ano-anong mga tungkulin ang iyong nais gampanan upang makatulong sa iyong kapwa tao?

4)Sa iyong palagay,gaano kahalaga ang iyong tungkulin sa iyong komunidad?

pasagot po ng ayos pls✨✨​

cd125b198600ddc1913945650f899ed8

Answer:

1.Sila ay matulungin

2.Tutulung rin ako sa mga taong nangangailangan

3.Bigyan ng pagkain ang walng pagkain

4.Mas mahalaga ang aking tungkulin sa komunidad


Leave a Reply

Your email address will not be published.