Subukin, Gawain 1. Basahin ang mga pangungusap. Sabihin, ang salitang nagpapahayag ng ginagawa ng mga bata, sa larawan., 1. Ang bata ay nagpapalipad ng saranggola., 2. Ang mga bata ay naglalaro sa palaruan., 3. Ang batang babae ay nagbabasa ng kanyang, aralin., 2

Posted on


Subukin


Gawain 1. Basahin ang mga pangungusap. Sabihin
ang salitang nagpapahayag ng ginagawa ng mga bata
sa larawan.
1. Ang bata ay nagpapalipad ng saranggola.
2. Ang mga bata ay naglalaro sa palaruan.
3. Ang batang babae ay nagbabasa ng kanyang
aralin.
2​

 \huge \tt \pink{{ANSWER:}}

1.) Ang bata ay nagpapalipad ng saranggola.

2.) Ang mga bata ay naglalaro sa palaruan.

3.) Ang batang babae ay nagbabasa ng kanyang aralin.

___________________________________________________________________________

 \huge \mathfrak \blue{{Diminieee}}

Hope it helps!

( @helyngadiano12 )

Keep Safe!

#Carryonlearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.